Davids läxhjälp
 
Hem Om mig Referenser Priser Bokning GDPR
 

Om mig:

Jag har arbetat på Karlstad kommuns sommarskola i många år och har haft läxhjälp i matematik och fysik på Älvkullegymnasiet, Karlstad. Jag har vikarierat på Bergsskolan och Spångbergsgymnasiet i Filipstad, John Bauer och Klara gymnasium i Karlstad och även undervisat på basterminen och civilingenjörsprogrammet vid Karlstads universitet.

Sedan ht-11 arbetar jag som lärare i matematik och fysik på Forum Ystad (komvux). 


David - Välkomstmässan 1/9

Delar av mitt CV:

Arbete:

Sedan ht-11 arbetar jag på Forum Ystad (gymnasielärare i matematik och fysik).


Fortbildning, lå 11/12:

Ht-11, Högskolan i Kristianstad: Klassisk astronomi, 7.5 hp

Arbete, lå 10/11:

Ht-10 har jag vikarierat på Klara gymnasium, Karlstad (Ma, Nk) och arbetat på civilingenjörsprogrammet, Karlstads universitet (fysiklaborationer och räkneövningar).
Vt-11 vikarierade jag på högstadiet: Centralskolan, Arvika (Ma, Fy).


Fortbildning, lå 10/11:

Ht-10, Karlstads universitet: Universum - en resa genom kosmos, 7.5 hp
Vt-11, Högskolan i Kristianstad: Kreativ problemlösning i matematik, 7.5 hp

17-19 juni 2011 deltog jag i de första svenska Kleindagarna.

Arbete, lå 09/10:

Läsåret 2009/10 vikarierade jag på Älvkullegymnasiet, Karlstad (MaABC, FyB), John Bauer, Karlstad (ElläraA, FyAB) och basterminen på Karlstads universitet (MaD).

Fortbildning, lå 09/10:

Under läsåret 2009/10 läste jag följande kurser på Karlstads universitet:
Astrobiologi, 7.5 hp
Från kvarkar till kosmos, 7.5 hp
Matematisk fysik II, 7.5 hp
Tillämpad analys, 7.5 hp

Matematiktävling, vt-09 till vt-15:

Sedan 2009 har jag arrangerat och tillsammans med Svante Silvén, Älvkullegymnasiet, genomfört Pythagoras Quest - Lagtävling i matematik för Sveriges högstadieskolor i Värmlands län.

Lärarexamen, 2009-08-31

Resultatintyg Karlstads universitet vt 2010

Matematikprojekt, ht-08:

Jag och Svante Silvén deltog i ett samarbetsprojekt med Chalmers och Göteborgs universitet: Mattesherpa - Material för gymnasieelever med förmåga och fallenhet för matematik.
I samband med projektet, så arrangerade vi ett seminarium för matematiklärare om problemlösning:  länk

Examensarbete, vt-08:

Nya symbolhanterande räknare i praktiken: En pilotstudie i två svenska NV-klasserlänk

Problemlösning, 2008/09:

Jag har alltid varit intresserad av problemlösning och en period 2008/09 var jag som student en flitig lösare av Månadens problem vid Karlstads universitet:  länk


David Ström, 0737-22 14 51, info@davidslaxhjalp.se